Anmäla film

Anmälan öppnar i mars 2017. Sista anmälningsdag är 31 maj.

Festivalen visar film i alla genrer med en längd upp till 40 minuter. Vid årets anmälan tar vi emot filmer producerade 2016 och 2017. Festivalen tar emot anmälningar på  anmälningsplattformen www.shortfilmdepot.com.

Annonser

  • Pekoe ekologiskt te annons - 20% rabatt