LIKE RATS LEAVING A SINKING SHIP

”Råttor är fantastiska desertörer och vi måste beundra dem. Råttor försöker aldrig vara kaptenen som håller skutan flytande. De simmar ut på öppet vatten.”

Ads