YOU ARE BORING!

En diskussion kring hur de problematiska företeelserna ”att titta” och ”att bli tittad på” är beskaffad i vidare sammanhang, inklusive upplevelseindustrins arbetskraft, relationen mellan aktör och åskådare, deltagarkultur, hur modern konst ställs ut, och queer representativ politik.

Ads