1. FyrisbiografenThursday, 27 October 19:00

THE MULTITUDE IS FEVERISH

Someone misses a flight, on purpose or not. A story of gender identity, eternity and the world we live in.

LIKE RATS LEAVING A SINKING SHIP

”Råttor är fantastiska desertörer och vi måste beundra dem. Råttor försöker aldrig vara kaptenen som håller skutan flytande. De simmar ut på öppet vatten.”

KINGDOM COME: RITUALS

Detta första av tre verk är en storbildsprojektion av flygfoton som tagits genom att montera kameror på duvor. De nervöst fladdrande vingarna och den hårda vinden gör att åskådare får ett fragmentariskt intryck som ändå är direkt identifierbart som en politisk demonstration.

CONVENIENT, SACRED, BLESSED

Är det en sportmassage vi ser, en performance med kroppsaga eller ömhetsbetygelser där kravlösa gester ersätter känslomässigt djup?

GIVEN YOUR CONVENIENT ABSENCE

”The present moment is made possible by the fantasy of you, laden with the x qualities I can project onto you, given your convenient absence. (Lauren Berlant)”

PLEASE RELAX NOW

Från duken talar konstnären direkt till dig som åskådare och söker ditt förtroende. Med det förföriska och förhäxande tonfallet hos ett reklamplakat eller en tv-sändning, ber hon åskådaren att luta sig tillbaka och slappna av, med löftet att hon, konstnären, ska iscensätta en minnesvärd händelse som förvandlar åskådaren till en vital del av konstverket – eller t o m till själva konstverket!

SHE WHOSE BLOOD IS CLOTTING IN MY UNDERWEAR

En video skapad i performanceprojektet Cool For You. Konstnären använder värmekamera för att undersöka kroppen och intimitet.

YOU ARE BORING!

En diskussion kring hur de problematiska företeelserna ”att titta” och ”att bli tittad på” är beskaffad i vidare sammanhang, inklusive upplevelseindustrins arbetskraft, relationen mellan aktör och åskådare, deltagarkultur, hur modern konst ställs ut, och queer representativ politik.

Ads