3RD BUILDERS’ STREET

Den här filmen fokuserar på de betongpanelhus som byggdes i hela Sovjetunionen från
60-talet och framåt. Trots att de flesta “Khrushchovka”, och efterföljande generationer
panelhus, nu är i dåligt skick är den forna “framtidsorienterade” ideologin fortfarande
påtaglig.

Annonser