A PORTRAIT OF GA

Precis som de porträtt Tait senare skulle komma att skapa ligger fokus för detta porträtt av Taits mor på att fånga de mer undflyende detaljerna hos den som avbildas. Kameran dröjer vid fragmentariska detaljer: en hand som rör sig i takt med musiken, fingrar som pillar av pappret från hårda karameller, solbelysta kråksparkar runt ögonen. Tait låter kameran imitera barnets blick och befäster den intima stil som skulle komma att känneteckna hennes samlade produktion.

Annonser