AERIAL

Ett destillat av Taits idéer om filmdikten, som den kom att utvecklas under hennes konstnärsskap. Fyra lyriska minuter om naturens krafter.

Annonser