ANSWER PRINT

ANSWER PRINT
”Förbleknandet som förstör färgfilmer sker i mörker. Processen accelereras av höga temperaturer och, i något mindre utsträckning, luftfuktighet. Färgens förbleknande är oåterkallelig. När väl färgbilder har bleknat är den informationen försvunnen för alltid” – Image Permanence Institute. “

Annonser