ANTIGONE

”Antigone är en figur som lärde mig att det alltid finns ett ögonblick i varje individs liv då
man måste besluta helt för sig själv att det här är så långt jag kan tänka mig att gå, inte
längre, och nu måste jag säga ”nej“ även om det kommer att kosta mig mitt liv. Med vår
tyska historia så var det förstås alltid en fråga för mig var denna figur hittade sin övertygelse. Hur visste hon det, var fick hon modet ifrån och skulle jag, Ula, ha haft det modet?”
– Regissör Ula Stöckl.

Annonser