BATTALION TO MY BEAT

En beslutsam och envis flicka i ett flyktingläger i Sahrawi ser sig själv som en ledare och befriare, som står över de världsliga händelserna i sitt liv. Hennes disciplin och beredvillighet belyser en av de mest utdragna konflikterna i Nordafrika.

Annonser