BAVURE

Filmen tecknar ett porträtt av människan, från skapelsen till medvetenheten om universums mysterier. Den är en metafor för världens skapelse och en liknelse av den konstnärliga processen.

Annonser