BRITNEY

Filmen är rotad i behovet att erbjuda dess huvudkaraktär en plats i det verkliga världen. För att uppfinna detta nya rum beskriver filmskaparen sitt återvändande till ett övergivet hus. Filmen ser på när detta misslyckande uppstår inför publiken.

Annonser