BURKINA BRANDENBURG KOMPLEX

Vad som vid första anblicken tycks vara en afrikansk by befolkas av tyskar. Ett märkligt arkeologiskt fynd påträffas i en gruva: en Ferrari. Vi följer Joachim som arbetar med att förverkliga ett projekt för energiförsörjning utifrån ett rituellt perspektiv, men blir utkastad ur berättelsen och historien när den närmar sig sitt slut. En film som testar vår mediala och kollektiva konstruktion av Afrika.

Annonser