CITIZEN CAM

1996 lanserade polisen i Reykjavik en tv-kanal som skulle sända dygnet runt från 200
övervakningskameror. Kanalen, kallad HumaniTV, har slagit alla tittarrekord. Det är skymf mot all etik och medborgerliga rättigheter.

Annonser