CONSTRUCT – TWO MOMENTS IN BEAUTY

Det här är ett konstnärssamarbete som utforskar den mänskliga tendensen att systematisera i syfte att förstå och kontrollera världen. Filmen är resultatet av konversationer om de destruktiva och återuppbyggande effekter som vi stöter på, privat och historiskt, när vi försöker applicera våra föreställningar om världen på världen som den är. Processen är en dynamisk dialog mellan ljud och bild. Tre olika ljudlandskap av skilda konstnärer ger var sin mening åt de återkommande bilderna. Tanken är att filmiskt systematisera vår tendens till systemskapande och eftersom detta är motstridiga impulser, arbetar konstnärerna utifrån en förenklad tidslinje och fokuserar på punkterna av skönhet som återfinns i processen.

Annonser