DA VINCI

Vid avdelningen för robotkirurgi genomför en kirurg en hel operation genom att kontrollera en robots rörelser med en joystick. En fantasifull resa i ett mikrokosmos där hoppet och förväntningarna utifrån sammanblandas med maskinen och kirurgernas klara och rationella objektivitet. Det nyskapande med Da Vinci-systemet är att patientens kropp aldrig vidrörs av läkaren, utan enbart av robotens armar. Genom hela operationen guidas kirurgernas och experternas ögon, i likhet med våra, av de extraordinära bilder som roboten förmedlar.

Annonser