DEAR HENRI

Nioåriga Henri har nyligen förlorat sin älskade namne och brevvän — morfadern
Henry. Hon saknar honom oerhört, men kanske kan deras korrespondens fortsätta? En
sommardag ”skickar” Henri en rad brev genom att föreställa sig den magiska, indirekta
väg hennes meddelanden tar på vägen till morfadern. Frågan är dock om hon kommer
att få något svar?

Annonser