DIE HERBERGE

Vid en plats där ett bibliskt landskap flätas samman med myter från vilda västern,
finns ett hus. Delvis ett biker-hak, delvis en bergsgård. Alla som trafikerar detta karga
landskap är välkomna. På härbärget möter det förflutna framtiden och en djup misär
och förströelse utesluter inte varandra.

Annonser