ELVA ORD

En poetisk kortfilm, en enkel men mångbottnad sådan, som handlar om hur det är att
vara en tänkande varelse. Den tar upp begrepp som rättvisa, empati och frihet utan att
för den skull vara predikande eller svår.

Annonser