EVERY TIME

Omtolkning av Britney Spears sång, genom en blandning av en fanversion och en
avpersonifierad och samverka version av artisten under hennes depression visar hur vi och popmedia samverkar till skapandet av idoler och monster

Annonser