EVERYTHING

Everything är en interaktiv upplevelse där du kan bli allt du ser, från djur till planeter,
till galaxer och vidare. Den är en AI-baserad simulation av naturens egna system, sett
utifrån alla tings perspektiv. Berättarrösten tillhör den avlidne brittisk-amerikanske
filosofen Alan Watts.

Annonser