خانم اقای فضیلی

En man glider ifrån sin hustru, men går det att lämna henne i Afghanistans patriarkala
samhälle, som i allt väsentligt förnekar kvinnors grundläggande rättigheter, när hon inte kan läsa, saknar möjligheter för att utöva ett yrke, och deras gemensamma dotter är synskadad? Filmen kretsar kring verkliga personer och platser, men är en spekulation om hur det hade kunnat vara.

Annonser