FEVER FREAKS

Denna film manipulerar och omarbetar individuella sekvenser från Pier Paolo Pasolinis
film Arabian Nights från 1974 för att kunna illustrera en passage ur William S. Burroughs bok Cities of the Red Night

Annonser