FILMRUMMET: KORT OCH SKITLÄSKIGT

Det surras mycket om genrefilm just nu. Ett exempel är satsningen It’s Alive!, som Svenska Filminstitutet drog igång tillsammans med fyra regionala filmproduktionscentra 2015. Hela 150 ansökningar kom in, vilket minst sagt bekräftar att det finns både intresse och behov av skräckfilm i kort format.

Vad är det som gör genrefilmen så relevant i dag? Hur står sig svensk genrefilm internationellt, och vad finns det för vägar framåt? Vad är det egentligen som skrämmer och hur funkar det rent konkret filmmässigt? I panelen sitter Johannes Persson, regissör, Therese Högberg, producent, och Christoffer Olofsson, programchef på Uppsala Internationella Kortfilmfestival.

Samtalet leds av Anna Höglund, lektor vid Linnéuniversitetet, som disputerade med en studie av vampyrberättelser 2009 och som beskriver sig själv såhär på universitetets hemsida: ”Att förstå människan genom studier av monster! Det är min största passion och det jag ägnar mig åt dagligen.”

Före samtalet bjuder Svenska Filminstitutet och festivalen på en lätt lunch, från kl. 12.00.

Arranged in collaboration with Filmrummet, Svenska Filminstitutet. The talk will be in Swedish. Free of charge.

Annonser