GIVEN YOUR CONVENIENT ABSENCE

”Ögonblicket här och nu möjliggörs av fantasin om dig, fylld av de x egenskaper som jag kan projicera på dig, givet din lägliga frånvaro. (Lauren Berlant)”

Annonser