GÖTAPLATSEN #FLEROCHFLER

En grupp icke-vita skådespelare samlas på Götaplatsen i Göteborg. Ena halvan av gruppen vill gå till en exklusiv filmindustrifest för att mingla och nätverka med Sveriges filmelit. Andra halvan är motvilliga, på grund av känslan av utanförskap som de enda icke-vita personerna på festen. Diskussionen mellan skådespelarna och regissören avbryts av en utomstående, och ett meta-perspektiv avslöjas. Regissören som filmar sätts på prov när han tvingas hantera den nya kontroversiella diskussionen som uppstår.

Annonser