GREEN SCREEN GRINGO

Gömd bakom sin greenscreen tar en utlänning sig fram genom det förtrollande och
turbulenta Brasilien. Där gatorna är skådeplats för politik, konst och ömhet kan en gringo inte göra annat än att.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe