HALF & HALF

Aka Hansen begrundar sitt blandade arv genom att ställa skarpa frågor om hur
andra ser på henne, vilket, i kontrast till den filmiska symmetrin, pekar mot att identitet
inte går att klyva på mitten.

Annonser