HANDJUR

Anton är på akuten efter en omskakande händelse i parken. När doktorn anländer
befinner han sig plötsligt i en märklig situation. Han blir inte tagen på allvar och famlar
desperat efter sympati.

Annonser