HASAKI YA SUDA

Året är 2100. Världen hemsöks av krig och kaos och dess invånare av en hemsk hunger. Tre krigare; den ädla Wurubenba, den hämndlystna Shandaru och den makthungriga Kapkaru utkämpar en strid på liv och död.

Annonser