IDEAL DEFICIENCY

Filmen är som en maskin. Utgångspunkten är den allestädes närvarande strävan efter effektivitet och optimering. Texten i filmen speglar dessa krav. Men vad händer om ett effektivt system som designats för konstant flöde plötsligt blir avbrutet?

Annonser