IF EVERY GIRL HAD A DIARY

Genom att vända sin leksakskamera mot sig själv och sitt rum, söker filmskaparen efter
identitet och respekt som kvinna och lesbisk. Hon agerar både anklagare och bekännare samtidigt som kameran följer hennes ilska och frustration över att känna sig instängd av samhällets fördomar. Dagböckerna är föregångare till YouTube och förutser ungdomlig digital kultur med anmärkningsvärd träffsäkerhet.

Annonser