INS HOLZ

Snö, svett, testosteron och ljudet av motorsågar. Under tre månader var fjärde år fälls träd på branten av ett berg, högt över Ägerisee och förbereds för timmerflottning. Varken ekonomiska eller teknologiska skiften har i Schweiz kunnat ersätta detta traditionella och hållbara yrke.

Annonser