Intro: Afghanistan Now!

Programserien Now! är festivalens satsning med aktuella filmer från regioner som inte annars har så lätt att hitta fram till oss. Det är samtida filmer som bjuder på nya vinklar på brännheta ämnen, berättat från insidan. “I ett kaotiskt tidevarv är det svårt att skilja ut enskilda sanningar. En kombination av olika perspektiv kan ge bättre uppfattning om de berättelser vi försöker förstå. Dessa filmer har skapats med små medel men excellerar i
personligt berättande om den komplexa afghanska samtiden.”

Annonser