Intro: Chile Now!

Programserien Now! är festivalens satsning med aktuella filmer från regioner som inte annars har så lätt att hitta fram till oss. Det är samtida filmer som bjuder på nya vinklar på brännheta ämnen, berättade från insidan.
“En alternativ blick på vår gemensamma verklighet knyter samman dessa sju filmer som söker mening i utkanterna av det chilenska samhället. Genom ofullkomlighetens väv utforskas urbana landskap, queera subkulturer och virtuellt våld. Fragment av fiktion från en möjlig framtid möter found footage av tonårsångest och utflykter i animerade fantasier. I Chile Now! rör vi oss bland de olika relationer människor har till de bilder hon själv kan skapa och de hon inte har någon kontroll över.”
– Elisa Leiva, CinemaChile

Annonser