Intro: Margaret Tait

Margaret Tait (1918-1999) är en av Skottlands mest innovativa och egensinniga regissörer. Hon såg film som ett i första hand poetiskt medium och andra syften med filmskapande som underordnade. Trots att Taits verk i stor utsträckning förblev okända under hennes livstid har hon under de senaste åren rönt ett bredare erkännande för sin betydelse inom flera områden inom skotsk film, konst och poesi. Detta program är en del av en större serie visningar och evenemang som markerar hundraårsminnet av Taits födelse och som visar upp den fulla vidden av hennes filmskapande. Urvalet har gjorts från fler än trettio experimentella filmer som Tait producerade under sin livstid och som hon kallade “filmdikter”. De har filmats i Edinburgh och på Orkney där hon föddes, bodde och arbetade större delen av sitt liv. Dikterna fångar de människor och platser som var en del av Taits verklighet. Hon närmar sig de människor hon avbildar med stor försiktighet och skärskådar det skenbart alldagliga genom att blottlägga ofta förbisedda vardagsdetaljer.
– Sarah Neely

 

 

Annonser