Intro: Mash-up Mayhem 1

Rörliga bilder finns överallt. De strömmar från TV-apparater och flödar i sociala medier. Från animerade GIFar via reklam till realtidsövervakning av gulliga djur formar bilderna vår samtidsupplevelse och förståelse av historien. I en värld där foto är ständigt närvarande, för att inte säga påträngande, svåröverskådligt och överväldigande skapas nya möjligheter för konstnärer och filmskapare att använda och remixa upphittat bildmaterial. Dessa förutsättningar skiljer sig radikalt från tidigare verk som baserats på found footage. I det här programmet sammanförs ett antal verk från de senaste tio åren som tar sig an hur internet förändrat media.

Annonser