Intro: R*evolution!

R*evolution är fyra program om förändring, nödvändig förändring. Programmen följer de vilda tendenserna och radikala strategierna vi förknippar med rörelserna kring 1968. Revolutionens evolution spåras genom fem decennier av infallsrik kortfilm fram till vårt här och nu. Vid närmare betraktelse kan de leda oss ännu längre, in i revolutionens
potentiella framtider. 1968 var en vändpunkt. Efterkrigsgenerationen satte agendan. En världsomspännande virvelvind som ifrågasatte den rådande ordningen följde i dess spår. Andra vågens feminism var på frammarsch. En diversifierad befolkning mötte konservativa och patriarkala vanor med motstånd och en stark vilja att forma sin egen värld. 1968 är lateralt tänkande, meningsskiljaktigheter, ifrågasättanden, frågor och motfrågor. Världen har förändrats på dessa 50 år men trots det måste vi fortsätta diskutera strategier för fördelning av makt, resurser och hur vi gör det möjligt för individuellt deltagande. Vi kräver att ta plats i berättelserna och historieskrivningen, och genom detta, synlighet och erkännande. R*evolution tar också en särskild titt på den svenska filmaren Gunvor Nelson. Hon är en av de mest centrala och karismatiska filmskapare som fick sitt genombrott kring denna tid och influerade generationer med sitt sätt att sammanfläta den privata blicken med den politiska. R*evolution erbjuder estetiska strategier och en tidsresa så att vi kan se dagens popkultur med en röd blick.
Genom att närmare undersöka tidsandan och dess olika uttryck presenterar R*evolution politiska, feministiska och filmiska ställningstaganden, som förenas i uppfattningen att det existerar fler än bara en sanning bortom rådande konventioner. Film är det mest spännande mediet under 1960-talet. Som dessa fyra program visar, har den inte förlorat något av sin explosiva kraft sedan dess. The programme Red Flags For Everyone was
originated for Berlinale 2018. Maike Mia Höhne has curated Berlinale Shorts since 2007 and is a freelance writer, curator, producer, photographer and director. From March 2019, she will be artistic director at the Hamburg International Short Film Festival.

Annonser