ISABELLA

Isabella, 92 år, kämpar för att minnas. Medan hon blir ömtåligare och hennes korttidsminne börjar svika blir hennes förflutna ifrågasatt och utforskat. Hur mycket av livet behöver man komma ihåg för att fortfarande vara sig själv?

Annonser