JOJO ABOT – GOD AMONG MEN + MARCHING (NGIWUNKULUNKULU)

“Ngiwunkulunkulu” betyder ”Jag är Gud”. ”En påminnelse om vår identitet som gudomliga väsen med övernaturliga möjligheter” säger regissören, ”men också en för mig förlösande ilska och frustration, riktad mot mig och ”den vita mannen”. Det är en resa till klarhet och mening, ett ärligt uttryck för mina känsor för mitt folk och en påminnelse om gudomligheten i det feminina”.

Annonser