JUS SOLI

Jus soli, territorialprincipen, innebär att nationalitet bestäms utifrån födelseplats. Filmen ifrågasätter och undersöker den brittiska attityden gentemot den svarta befolkningen, betydelsen av att vara britt placeras i ett större sammanhang.

Annonser