KINGDOM COME: RITUALS

Detta första av tre verk är en storbildsprojektion av flygfoton som tagits genom att montera kameror på duvor. De nervöst fladdrande vingarna och den hårda vinden gör att åskådare får ett fragmentariskt intryck som ändå är direkt identifierbart som en politisk demonstration.

Annonser