KONTROLLØREN

Lycka är en begränsad tillgång och måste därför övervakas noga. Alla medborgare får varje månad en noga uppmätt ranson flytande lycka intravenöst. Överanvändning bestraffas. När makthavarna inför det hårdaste straffet man kan föreställa sig ställs kontrollören Albert inför ett omöjligt val.

Annonser