LAPSE

Den delen av dagen som går förbi som om den aldrig hänt.

Annonser