LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX

Seyna är från Kamerun. När hon fyller 18 år vill hon ansöka om franskt medborgarskap men hennes far är emot hela idén.

Annonser