LE SYSTEME MIROIR

Bilder på flykt från en dröm. En märklig skog av neuroner, där filmskaparen vandrar om natten. En dröm som sammanför hjärna med film och minnen med vetenskapliga experiment. Den poetiska resan söker efter det som sammanlänkar neurovetenskapen och filmen, i hjärtat av spegelsystemet: mekanismen som styr vår förmåga att känna empati med varandra – i verkligheten och på film.

Annonser