MAD LADDERS

Drypande av drömmar bryts American Music Awards pråliga sändningar från 1980- och 90-talet sönder i Michael Robinsons film. En nostalgisk seans som frammanar det sena 1900-talets TV och popkultur, som lyser i skarpa färger och pulserar till 8-bitsmusik.

Annonser