MAN

Man är en utvidgning av kön och språk, en resa av fysisk transformation genom graviditetens vildmarker, åtföljd av den enda bevarade inspelningen av Virginia Woolfs röst. Inramad av en serie självporträtt, där konstnären satiriserar sin egen utstyrsel – oftast läst som maskulin – avslöjar den gravida kroppen snäva föreställningar. Under ett decennium har Maja Borg utforskat bildspråkets semantik i sitt konstnärskap och ofta experimenterat med form för att driva innehållet bortom invanda föreställningar. Hon dekonstruerar språket i syfte att bryta ned andra system – om de så är politiska, sexuella, ekonomiska eller kulturella.

Annonser