MED VINDEN

En kvinnlig fotograf är på en historisk plats för att ta foton. Hon möter där en gammal
man som har tappat sitt fickur, men han vet varken när eller var. Flickan följer med den
gamle mannen och under deras korta resa lär de känna varandra och flickan lär sig mer
om både tiden och om livet.

Annonser