MELLAN DRÖMLOGIK OCH POESI: GUNVOR NELSONS OCH MARGARET TAITS AVANTGARDE FÖRESTÄLLNINGAR

John Sundholm och Sarah Neely diskuterar Gunvor Nelson i relation till den skotska filmpoeten Margaret Tait. Under seminariet jämför de Nelsons och Taits filmer vad gäller deras relation till avantgarde och feministiskt filmskapande, samt diskuterar teman som förenar dem, så som intimitet och det vardagliga. Gunvor Nelson och Margaret Tait har även filmarfokus vid festivalen, där ett urval av deras filmer visas. Medverkande: John Sundholm (Stockholms universitet) och Sarah Neely (University of Stirling). (På engelska.)

Annonser